Menu

Maintenance :
een reeks bewerkingen om apparatuur, materiaal, voertuigen, enz., in een bepaalde staat te onderhouden of te herstellen, of om bepaalde functies te herstellen.

Onderhoud :
het in goede staat houden; werken, kosten die nodig zijn om dit te bereiken.

Studies tonen aan dat de kosten die gedurende de hele levenscyclus van een gebouw worden gemaakt, aanzienlijk hoger zijn dan de kosten van de werf op zich. De verwachte levensduur van een bouwelement is afhankelijk van zijn aangepast onderhoudsplan. Het toepassen van de juiste handelingen en de aanbevelingen van fabrikanten maken het mogelijk om deze levensduur te verlengen.

De vastgoedstrategie zal een aangepaste strategie ontwikkelen voor het onderhoud, evenals de doelstellingen en handelingen bepalen om de waarde van het gebouw te behouden. Kortom, het  onderhoud voorkomt slijtage en helpt mogelijk vroegtijdige veroudering te voorkomen.

Wij bieden onze klanten een gepersonaliseerde aanpak die de toepassing van een preventief onderhoudssysteem mogelijk maakt en draagt bij tot het in kaart brengen van technische problemen. Daaruit worden de nodige conclusies geformuleerd, die de basis vormen van de nodige curatieve acties die moeten ingepland worden.

Het beheren van het onderhoud is een proces dat de volgende algemene fases omvat:

 • Het ontwikkelen van een onderhoudsprogramma en een toegepast uitvoeringsplan.
 • De toepassing van dit plan
 • Het meten van het rendement van dit plan

Het proces blijft hetzelfde, of het nu gaat om preventief of curatief onderhoud.

De doelstellingen zijn steeds:

 • Het behouden van vastgoeddoelstellingen op lange termijn
 • De tevredenheid van de gebruiker
 • Het naleven van de veiligheidseisen en -normen
 • Het vaststellen van een beleid voor het handhaven of verhogen van de kwaliteit van gebouwen

Er zijn veel uitdagingen, o.a:

 • De kenmerken van het gebouw (leeftijd, locatie, soorten materialen, ...)
 • Het budgettair evenwicht
 • Het naleven van de vastgoedstrategie van het bedrijf
 • Wettelijke en reglementaire vereisten
 • De noodzaak om het gebouw in goede staat te houden of te verbeteren

De bouwnorm neemt af, terwijl de verwachtingen en eisen toenemen naarmate het gebouw veroudert

Er zijn onvermijdelijke verschillen tussen een reële behoefte aan onderhoud en de kosten en middelen die beschikbaar zijn om het uit te voeren. Daarom moet onderscheid worden gemaakt tussen wenselijke behoeften en de essentie van onderhoud (minimale bouwvoorschriften en -normen).

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de regelgeving die voortvloeit uit de wetgeving en de aanbevolen normen van de sector.

Het is van essentieel belang een analyse van het onderhoudssysteem op te stellen die rekening houdt met de risicobeoordeling (overstromingen, slecht weer, waterverontreiniging, technische storingen, enz.).

Het onderhoudssysteem is een integraal onderdeel van het onderhoudsbeheer. De strategie van een onderhoudsplan is gebaseerd op periodieke controles, een gepland budget, kostenbeheersing en systematische controle. Vroegtijdige identificatie van de behoeften maakt het mogelijk de nodige curatieve maatregelen te nemen.

Een inventarisatie van het gebouw identificeert de behoeften en maakt het mogelijk een  realistisch onderhoudsplan op te stellen, rekening houdend met het budget. Behoeften moeten dan worden opgesteld evenals de nodige prioriteiten:

 • Niv 1: Onvermijdelijk
 • Niv 2: Belangrijk
 • Niv 3: Dringend
 • Niv 4: Gewenst

Voor de uitvoering van het onderhoudsplan moet de typologie van storingen per categorie worden bepaald:

 • Vochtigheid en condensatie
 • Beweging en barsten
 • Verzakking
 • Verlies van grip
 • Corrosie en afbraak

En door factoren of oorzaken:

 • Mechanische factoren
 • Elektromagnetische
 • Thermische factoren
 • Chemische factoren
 • Biologische factoren
 • Veroorzaakt door gebruikers

Het klassieke schema is dus de evaluatie en keuze van preventieve of curatieve methoden, de analyse van de symptomen, de beoordeling van mogelijke oorzaken, de identificatie van de werkelijke oorzaak en de oorsprong ervan, de keuze van preventieve of curatieve procedures, het technisch verslag, de conclusies en bestekken.

Een inventarisatie van het gebouw, die om de 5 jaar wordt uitgevoerd, is een goede basis voor het bepalen van de onderhoudsstrategie. Na de inventarisatie is het mogelijk om de huidige prioriteiten en kosten te identificeren en te bepalen, evenals reparaties en vervangingen.

Het uitbesteden van preventieve of curatieve onderhoudsdiensten is nu de norm. Ons bedrijf is uw voorkeurspartner op dit gebied.

De oplossingen van OkDo Building Maintenance

Onze oplossingen maken deel uit van uw strategische aanpak voor het beheer van vastgoedactiva.

Ons beheer in problemen mbt gebouwen en de kwaliteit van onze teams van technici, stellen ons in staat om in te grijpen in alle vakgebieden. (sanitair, elektriciteit, dakbedekking, tegels, scheidingswanden,...)

Wij bieden ook een klusjesdienst voor kleine werken. 

De sterke punten van OkDo BM

OkDo BM is een referentie voor honderden winkels, appartementsgebouwen, verpleeghuizen en in vele andere gebieden (zie bijlage).

Ons serviceniveau is gegarandeerd

We behandelen meer dan 7.000 interventies per jaar. Al onze technici zijn in loondienst, wat borg staat voor een gerespecteerde planning en kwalitatieve interventies.