Menu

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud

OKDO Building Maintenance biedt haar klanten een gepersonaliseerde aanpak om een preventief onderhoudssysteem te implementeren dat zowel problemen kan detecteren als de nodige curatieve acties kan uitvoeren. Onze preventieve onderhoudscontracten zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elke klant.

Preventief onderhoud omvat vele aspecten van het gebouw, bijvoorbeeld:

  • Waterverbruik
  • Reiniging van sanitaire of ventilatieleidingen
  • Het reinigen van de regenwaterafvoeren
  • Het controleren van de staat van de daken (reiniging/afdichting)
  • Het controleren van de noodverlichting
  • HVAC-onderhoud (centrale eenheid en ventilatiegroep)
  • Naleving van de veiligheidsvoorschriften (markeringen, evacuatieplan)
  • Enz...

Waterverbruik:

Wij zorgen voor een automatische controle van het waterverbruik, vanop afstand met een alarm in geval van lekkage.

Er bestaat 6x meer kans op een lek dan op een brand. Deze waterlekken kunnen een flinke duit kosten en veroorzaken aanzienlijke schade aan uw gebouwen.

Alle gebouwen zijn voortdurend onderhevig aan waterlekken. Het is onmogelijk om dit te voorkomen om het veroorzaakt vaak aanzienlijke schade: waterinfiltratie in plafonds en muren, slijtage van houten vloeren, problemen met elektrische installaties, enz.

Wanneer het gebouw wordt beheerd door een syndicus, worden de kosten vaak verdeeld over de verschillende eigenaren. U betaalt dus onbewust mee voor de waterlekkage van uw buren.

Preventieve detectie zorgt voor een snellere interventie en vermindert zo de gevolgen van de schade.

Het installeren van een automatische detectiemonitor op de hoofdwatermeter of pastellers is een makkelijke oplossing en detecteert elke lek op in een gebouw. Zo wordt een appartementencomplex op een eerlijke en duurzame manier beheerd.

Laten we niet vergeten dat de prijs van water de komende jaren zal blijven stijgen. De kosten zijn al verdrievoudigd in 10 jaar.

Onze oplossing waakt niet alleen over het waterverbruik in gebouwen, maar detecteert ook waterlekken in real time. Onze loodgieters worden via sms op de hoogte gebracht van de lek en kunnen de nodige maatregelen nemen om waterlekken in de getroffen gebouwen te stoppen.

Saneren van afvoerleidingen

De beste praktijken voor het installeren van afvoerleidingen :

In het algemeen wordt het afvalwater via een centrale afvoerleiding afgevoerd. De goede werking van de meeste van uw sanitaire en huishoudelijke apparaten hangt voor een groot deel af van dit element. Niets mag aan het toeval worden overgelaten, aangezien sommige details, als ze slecht doordacht zijn, ongewenste gevolgen kunnen hebben. Het is voldoende dat uw afvoerleiding slecht is geïnstalleerd of de verkeerde afmetingen heeft, om stagnatie te veroorzaken. Vooraleer u uw afvoerleiding installeert, is het essentieel om de juiste vragen te stellen. Het is ook even belangrijk om regelmatig uw afvoeren te reinigen.

Waarom reinigen en de verschillende technieken:

In de praktijk bestaat het reinigen van een afvoerleiding uit het verwijderen van het afval dat in de leidingen wordt gestort en dat op de lange termijn een stop kan vormen die de doorstroming voorkomt. De gevolgen van een dergelijke situatie zijn altijd onaangenaam, en kunnen variëren van stank tot verrassingen op de waterrekening. Het is daarom noodzakelijk om regelmatig een reiniging uit te voeren. Dit kan horizontaal of verticaal en zal de afvoerleiding reinigen met een geschikt systeem. Meestal wordt er gebruik gemaakt van  hogedruk- en hydrodynamische systemen. 

Contacteer professionals om afvoeren te reinigen:

Neem contact op met OKDO Building Maintenance om het beste uit uw afvoersysteem te halen. Onze specialisten zijn experts in sanitair, maar ook in diverse andere beroepen zoals elektriciteit of verwarming. Zij zullen dan ook geen moeite hebben om voor u in te grijpen bij het schoonmaken van uw afvoeren en riolering en zullen niet aarzelen om uw vragen te beantwoorden, u te begeleiden en u te adviseren bij uw project.

Het reinigen van de regenwaterafvoeren

In elk gebouw is regelmatig onderhoud van uw dak net zo belangrijk als dat van uw leidingen. En voor een goede reden want als er een probleem is met uw regenafvoer, gaat het water in het gebouw sijpelen. Het ophopen van dode bladeren of takken kunnen de normale werking van uw regenafvoeren verstoren. Het is daarom van essentieel belang om een deze regelmatig schoon te maken.  Afhankelijk van het aantal bomen in de buurt kan dit oplopen tot 3 à 4 keer per jaar.

Om uw gebouw gezond, veilig en weerbestendig te houden, is het belangrijk om de afvoeren regelmatig te reinigen en het dak te controleren.. Schade door slecht onderhoud aan het dak kan desastreuze gevolgen hebben door o.a. waterinfiltratie. In het algemeen zijn bepaalde seizoenen, zoals de herfst en de lente, meer onderhevig aan problemen in de dakgoten: vallende bladeren en takken zijn in de regel de oorzaak van dit soort situaties. Daarom is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze regelmatig worden onderhouden.

De staat van de daken (reiniging/afdichting)

Preventieve controle van de daken wordt te vaak over het hoofd gezien door de,eigenaars. Onze ervaring leert ons echter dat heel dikwijls waterschade wordt veroorzaakt door slecht onderhoud van daken en balkons. Ons jaarcontract voorziet dergelijk onderhoud door regelmatige controles te combineren met de nodige dringende reparaties. Voor groter werk kunnen wij u eveneens een volledig bestek aanbieden.

Noodverlichting controleren

HVAC-onderhoud (centrale eenheid en ventilatiegroep)

In het bijzonder het onderhoud van airconditioning systemen (AC), die individueel of gecentraliseerd zijn.

Individuele AC's bestaan uit een binnen-unit met daarin de elektronica, het buizensysteem en de filter en een externe eenheid met de ventilatiegroep en -compressor. Deze twee units zijn verbonden door een circuit met gas. In sommige gevallen is de koude unit omkeerbaar en kan daardoor extra warmte opleveren, indien nodig.

Het onderhoud heeft betrekking op de filter, de druk van het gas, het reinigen van de binnen-unit, het reingen van de platen van de buiten-unit en het reinigen van de buitenkap. Volgens de normen en de gebruiksvoorwaarden van de fabrikant wordt de filter één tot vier keer per jaar vervangen en worden de andere onderdelen één keer per jaar gecontroleerd.

Gecentraliseerde AC's verschillen van individuele AC’s door het ventilatiesysteem dat gedecentraliseerd is vanuit een centrale eenheid. Het onderhoud is gelijkaardig. Het enige verschil is dat de ventilatieopeningen en de bijhorende leidingen één keer per jaar moeten afgestoft worden.

Naleving van de veiligheidsvoorschriften (markeringen, evacuatieplan)